Vårinformation- Kevätinfo

Vårinfo 2021:

MEDLEMSAVGIFTEN är 30 euro för vuxna och 10 euro för juniorer. Medlemsavgiften ska betalas senast 23.5.2021 till klubbens konto: FI55 4055 6040 0045 85. Ange ditt namn i meddelandet ifall du inte själv betalar.


Gemensamma sjösättningar våren 2021: 

Söndag 9.5.

Lördag 22.5.

Gemensamt bock- och städtalko torsdag 27.5 kl. 18.00.

Vinterförvaringsområdet ska vara tomt och städat senast 7.6.  

BESIKTNING AV MEDLEMMARNAS BÅTAR: 

Årets besiktningstillfällen:

Onsdag 19.5 kl. 18-20

Tisdag 15.6 kl. 18-20

Lördag 12.6 kl. 10-12

Eldsläckarna kontrolleras av Presso Center onsdagen den 19. maj kl. 18-20 i samband med det första besiktningstillfället. De finns som vanligt på plats vid klubbstugan. Presso Center kan också utföra kontroll av båtens gasinstallationer. Ifall du har behov av att få gasinstallationerna i båten kontrollerade, ta i förväg kontakt med Presso Center, tfn (019) 340 451.

Besiktningsavgifterna: Skrovbesiktning 25 euro. Årsbesiktningar 30 euro (klass 1), 25 euro (klass 2) och 20 euro (klass 3). Besiktningsavgifterna betalas om möjligt till klubbens konto på förhand. Förutsättningen för besiktning är att medlemsavgiften är betald för 2021.

 UNGDOMSVERKSAMHETEN fortsätter i år tillsammans med BSK (Barösunds Segel Klubb). Veckoseglingar kommer att ordnas tisdagskvällar i juni och i augusti.  Seglingarna är avsedda för barn i åldern 7-14 år och man seglar med optimister och zoom-jollar.

ÖSTRA LANGÖ: Klubbens rekreationsområde på Östra Langö ligger söder om inre farleden på östra sidan om Ingå kyrkby, söder om Sådö, 59, 59’ 20” N, 24 08’10” E. Klubbens område är östra ändan av holmen och hamnen finns på norra sidan av udden. På rekreationsområdet finns sedan tidigare år en brygga, bojar, förtöjningsöglor, en torrtoalett, en grillplats samt bord och bänkar. 

Talko ordnas lördagen 12.6. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta. 


SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND: Genom att vara medlem i Ingå Båtklubb får du bland annat tidningen Nautic, du kan besikta din båt, och ta del av olika erbjudanden mm. Klubben är för sin del skyldig att betala medlemsavgift till Segling och Båtsport i Finland för alla sina medlemmar.

VIKTIGT: Kom ihåg att meddela om ändringar i adress- eller andra kontaktuppgifter. Uppgifterna kan meddelas via ett formulär på webbplatsen eller genom att skicka e-post till styrelse@ibk-ivk.fi

NY STYRELSE:

Vid vårmötet valdes en ny styrelse. Det finns fortfarande några platser lediga i styrelsen. Ta gärna kontakt ifall du önskar vara med och utveckla verksamheten.

Ingå båtklubb önskar alla medlemmar en trevlig fortsättning på våren och en fin båtsäsong 2021!

Ingå Båtklubbs styrelse 


KEVÄTINFO 2021: 

KERHON JÄSENMAKSU on 30 euroa aikuisilta ja 10 euroa junioreilta. Jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään 23.5.2021 kerhon tilille FI55 4055 6040 0045 85. 

Kirjoita nimesi viestikenttään, mikäli et itse maksa laskua.

Yhteiset vesillelaskutilaisuudet keväällä 2021: 

Sunnuntaina 9.5.

Lauantaina 22.5.

Pukki- ja siivoustalkoot torstaina 27.5. klo 18.00.

Talvisäilytysalueen on oltava tyhjä ja siivottuna viimeistään 7.6.


KEVÄÄN KATSASTUSTILAISUUDET:

Keskiviikkona 19.5. klo 18-20.

Tiistaina 15.6. klo 18-20.

Lauantaina 12.6. klo 10-12.

Presso Center tarkistaa sammuttimia keskiviikkona 19.5. klo 18-20 ensimmäisen katsastustilaisuuden yhteydessä. Presso Center suorittaa tarvittaessa myös veneen kaasuasennusten tarkastukset. Jos tarvitset kaasutarkastusta, ota etukäteen yhteyttä suoraan Presso Centeriin. Puh. (019) 340 451

NUORISOTOIMINTA jatkuu viime vuoden tavoin yhdessä BSK:n (Barösunds Segel Klubb) kanssa. Viikkopurjehduksia järjestetään tiistaisin kesä- ja elokuussa. Ajankohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.ibk-ivk.fiPurjehdukset on tarkoitettu 7-14 -vuotiaille lapsille, veneinä käytetään optimisti- ja zoom-jollia.

ÖSTRA LANGÖ: Kerhon virkistysalue Östra Langö sijaitsee Inkoon kirkonkylältä itään lähtevän sisemmän väylän eteläpuolella, Sådön eteläpuolella 59, 59’ 20” P, 24 08’10” I. Kerhon alue on saaren itäinen kärki ja satama sijaitsee niemen pohjoispuolella. Virkistysalueelta löytyy laituri, poijut, kiinnityslenkit, kuivakäymälä, grillipaikka sekä pöytä ja penkit. Talkoot järjestetään 12.6. Toivomme, että mahollisimman moni voi osallistua. 

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY: Venekerhon jäsenenä olet automaattisesti myös Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsen. Saat mm. Nautic-lehden, voit katsastaa veneesi ja voit hyödyntää erilaisia tarjouksia. Kerho vastaa jäsenten jäsenmaksuista Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle.

TÄRKEÄÄ: Muista ilmoittaa osoite- ja yhteystietoja koskevista muutoksista. Muutoksista voi ilmoittaa joko kotisivulla olevan kaavakkeen avulla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hallitus@ibk-ivk.fi.

UUSI HALLITUS:

Kevätkokouksen yhteydessä valittiin uusi hallitus. Hallituksessa on vielä muutama paikka vapaana. Otathan yhteyttä, mikäli haluat olla mukana kehittämässä kerhon toimintaa.

Inkoon venekerho toivottaa kaikille jäsenille mukavaa kevään jatkoa ja antoisaa veneilykautta 2021!

Inkoon venekerhon hallitus