Vårinformation- Kevätinfo

Gemensamma upptagningar hösten 2020- syksyn nostot:

Fredag/ Perjantai 18.9.2020
Lördag/ Lauantai 3.10.2020

Mera info under: Vinterförvaring. Lisätietoa: Talvisäilytys. 

MEDLEMSAVGIFTEN är 30 euro för vuxna och 10 euro för juniorer. Inskrivningsavgiften för vuxna är 10 euro. Medlemsavgiften ska betalas senast 15.5.2020 till klubbens kontonummer FI55 4055 6040 0045 85. 

 

VÅRMÖTE: På grund av coronaepidemin kommer båtklubbens årsmöte att ordnas senare. Den nuvarande styrelsen fortsätter tillsvidare. Separat möteskallelse kommer att skickas ut senare.

 

BESIKTNING AV MEDLEMMARNAS BÅTAR:

 

På grund av coronaepidemin kommer besiktningarna i år att preliminärt skötas med hjälp av mobiltelefon och videosamtal enligt instruktioner från Segling och båtsport i Finland. Noggrannare anvisningar inför besiktningar finns på klubbens webbplats www.ibk-ivk.fi. Besiktningarna ordnas vid följande tidpunkter:

 

Tisdag 19 maj kl. 18-20         Tisdag 2 juni kl. 18-20                               Lördag 13 juni kl. 10-12

Tisdag 26 maj kl. 18-20         Tisdag 9 juni kl. 18-20                               Tisdag 16 juni kl. 18-20

 

Eldsläckarna kontrolleras av Presso Center tisdagen den 19 maj i samband med det första besiktningstillfället. De finns som vanligt på plats vid klubbstugan. Presso Center kan också utföra kontroll av båtens gasinstallationer. Ifall du har behov av att få gasinstallationerna i båten kontrollerade, ta i förväg kontakt med Presso Center, tfn (019) 340 451.

 

Besiktningsavgifterna: Skrovbesiktning 25 euro och årsbesiktningar 30 euro (klass 1), 25 euro (klass 2), 20 euro (klass 3). Besiktningsavgifterna betalas till klubbens konto på förhand. Förutsättningen för besiktning är att medlemsavgiften är betald för 2020.

 

UNGDOMSVERKSAMHETEN fortsätter i år tillsammans med BSK (Barösunds Segel Klubb). Veckoseglingar kommer att ordnas en kväll per vecka, men på grund av coronaepidemin ordnas seglingarna först i augusti. Vänligen besök www.ibk-ivk.fi för aktuell information. Seglingarna är avsedda för barn i åldern 7-14 år, och man seglar med optimister och zoom-jollar.

 

ÖSTRA LANGÖ: Klubbens rekreationsområde på Östra Langö ligger söder om inre farleden på östra sidan om Ingå kyrkby, söder om Sådö, 59, 59’ 20” N, 24 08’10” E. Klubbens område är östra ändan av holmen och hamnen finns på norra sidan av udden. På rekreationsområdet finns sedan tidigare år en brygga, bojar, förtöjningsöglor, en torrtoalett, en grillplats samt bord och bänkar. De som är intresserade av att delta i talkoarbete kan kontakta styrelsen.

 

GEMENSAMMA SJÖSÄTTNINGAR OCH UPPTAGNINGAR:

 

Båtarna i Ingå småbåtshamn: fredag 24.4.2020 och fredag 15.5.2020

Båtarna i Fiskehamnen: lördag 25.4.2020 och lördag 16.5.2020

 

Anmälningsinstruktioner finns på webbplatsen.

 

Datumen för upptagning meddelas senare på webbplatsen.

 

VINTERFÖRVARING AV BÅTAR: Den som har behov av vinterförvaringsplats för sin båt ska kontakta styrelsen.

 

SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND: Genom att vara medlem i Ingå Båtklubb får du bland annat tidningen Nautic, du kan besikta din båt och få besiktningsrabatt via ditt försäkringsbolag, ta del av olika erbjudanden mm. Klubben är för sin del skyldig att betala medlemsavgift till Segling och Båtsport i Finland för alla sina medlemmar.

 

VIKTIGT: Kom ihåg att meddela om ändringar i adress- eller andra kontaktuppgifter. Uppgifterna kan meddelas via ett formulär på webbplatsen eller genom att skicka e-post till styrelse@ibk-ivk.fi


Ingå båtklubb önskar alla medlemmar en trevlig fortsättning på våren och en fin båtsäsong 2020!

 

 Ingå Båtklubbs styrelse


INKOON VENEKERHON KEVÄTINFO 2020

 

 KERHON JÄSENMAKSU on 30 euroa aikuisilta ja 10 euroa junioreilta. Ilmoittautumismaksu on aikuisilta 10 euroa. Jäsenmaksut tulee maksaa viimeistään 15.5.2020 kerhon tilille FI55 4055 6040 0045 85. 

 

KEVÄTKOKOUS järjestetään koronaepidemian takia myöhemmin. Nykyinen hallitus jatkaa toistaiseksi. Kutsu kokoukseen lähetetään myöhemmin.

 

KERHON JÄSENVENEIDEN KATSASTUS:

 

Koronepidemian takia katsastukset järjestetään tänä vuonna alustavasti videoyhteydellä Suomen Purjehdus ja Veneilyn suositusten mukaisesti. Lisätietoa käytännön järjestelyistä löytyy kerhon sivuilta www.ibk-ivk.fi. Katsastustilaisuudet:

 

Tiistai 19.5. klo 18-20                                  Tiistai 2.6. klo 18-20                               Lauantai 13.6. klo 10-12

Tiistai 26.5. klo 18-20                                  Tiistai 9.6. klo 18-20                               Tiistai 16.6. klo 18-20

 

Presso Center tarkistaa sammuttimia 19.5. ensimmäisen katsastustilaisuuden yhteydessä. Presso Center suorittaa tarvittaessa myös veneen kaasuasennusten tarkastukset. Jos tarvitset kaasutarkastusta, ota etukäteen yhteyttä suoraan Presso Centeriin. Puh. (019) 340 451

 

Katsastusmaksut: Runkokatsastus 25 euroa ja vuosikatsastukset 30 euroa (luokka 1), 25 euroa (luokka 2), 20 euroa (luokka 3). Maksut maksetaan kerhon tilille etukäteen. Jäsenmaksu on oltava maksettu ennen katsastusta.

 

NUORISOTOIMINTA jatkuu viime vuoden tavoin yhdessä BSK:n (Barösunds Segel Klubb) kanssa. Viikkopurjehduksia järjestetään yhtenä iltana viikossa, mutta koronaepidemiasta johtuen vasta elokuussa. Ajankohtaista tietoa löytyy osoitteessa www.ibk-ivk.fi. Purjehdukset on tarkoitettu 7-14 -vuotiaille lapsille, veneinä käytetään optimisti- ja zoom-jollia.

 

ÖSTRA LANGÖ: Kerhon virkistysalue Östra Langö sijaitsee Inkoon kirkonkylältä itään lähtevän sisemmän väylän eteläpuolella, Sådön eteläpuolella 59, 59’ 20” P, 24 08’10” I. Kerhon alue on saaren itäinen kärki ja satama sijaitsee niemen pohjoispuolella. Virkistysalueella on aiemmin rakennetut laituri, poijut, kiinnityslenkit, kuivakäymälä, grillipaikka sekä pöytä ja penkit. Talkoista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hallitukseen.

 

YHTEISET VESILLELASKUT JA NOSTOT:

 

Inkoon sataman veneet: perjantai 24.4.2020 ja perjantai 15.5.2020

Kalasataman veneet: lauantai 25.4.2020 ja lauantai 16.5.2020

 

Ilmoittautumisohjeet löytyvät kerhon nettisivuilta.

 

Syksyn nostotilaisuuksien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin kerhon nettisivuilla.

 

VENEIDEN TALVISÄILYTYS: Mikäli sinulla on tarvetta veneen talvisäilytyspaikasta, otathan yhteyttä hallitukseen.

 

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY: Venekerhon jäsenenä olet automaattisesti myös Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsen. Saat mm. Nautic lehden, voit katsastaa veneesi ja voit hyödyntää erilaisia tarjouksia. Kerho vastaa jäsenten jäsenmaksuista Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle.

 

TÄRKEÄÄ: Muista ilmoittaa osoite- ja yhteystietoja koskevista muutoksista. Muutoksista voi ilmoittaa joko kotisivulla olevan kaavakkeen avulla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hallitus@ibk-ivk.fi).

 

 Inkoon venekerho toivottaa kaikille jäsenille mukavaa kevään jatkoa ja antoisaa veneilykautta 2020!

 

Inkoon venekerhon hallitus